Ddek » Kunst en Cultuur: Pagina 2
Artikelen 11 - 20 van 21 in de rubriek Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

Geboorte en bevalling vroeger bij de Oude Grieken

Wie in het oude Griekenland een kind ter wereld moest brengen, wist dat de komst van het nieuwe leven met de dood gepaard kon gaan. De risico's voor zowel de kinderen als hun moeders waren namelijk er… Geschiedenis, 11-10-2016

Het geloof van Blaise Pascal en het agnosticisme

De zeventiende-eeuwse natuurwetenschapper Blaise Pascal staat bekend om zijn uitgangspunt dat Gods openbaring de belangrijkste bron van kennis is bij de grote vragen van het leven. Verder is deze Fran… Geschiedenis, 13-10-2016

Hoeveel auteurs schreven de Ilias en de Odyssee?

In de achtste eeuw voor Christus werden twee epen of lange heldendichten op schrift gesteld. Dit waren de zogenaamde Ilias en de Odyssee. Beide geschriften werden traditioneel toegeschreven aan één br… Geschiedenis, 16-09-2016

Nederlandse postgeschiedenis: Post in de middeleeuwen

Door het verval van het Romeinse rijk viel het hechte postnetwerk ervan uiteen. Waar de Romeinen met hun cursus publicus nog een strakke organisatie hadden om brieven systematisch en snel door een gro… Geschiedenis, 21-09-2016

Nederlandse postgeschiedenis: Post in de negentiende eeuw

De negentiende eeuw was de tijd waarin de posterijen tot grote bloei kwamen. De Nederlandse bevolking ging meer consumeren en daarbij hoorde onder meer het gebruik maken van de postdiensten. De Nederl… Geschiedenis, 23-09-2016

Nederlandse postgeschiedenis: Post in de vroegmoderne tijd

Sinds de middeleeuwen werd het postvervoer in de Nederlanden vooral door de steden afzonderlijk geregeld. In de vroegmoderne tijd werd geleidelijk aan de stap gezet richting het centraal organiseren v… Geschiedenis, 23-09-2016

Nederlandse postgeschiedenis: Post in eenentwintigste eeuw

Na de privatisering van het Nederlandse postbedrijf in 1989 volgde vanaf 2000 de liberalisering van de postmarkt. Het eerdere staatsbedrijf kreeg daarmee naast zich een aantal concurrenten, zoals Sand… Geschiedenis, 05-10-2016

Nederlandse postgeschiedenis: Post na de Tweede Wereldoorlog

In het verwoeste en beroofde Nederland moesten de posterijen direct na de Tweede Wereldoorlog grootse moeite doen om brieven in alle uithoeken van het land te bestellen. Rijke jaren volgden na de wede… Geschiedenis, 04-10-2016

Nederlandse postgeschiedenis: Post tijdens de wereldoorlogen

De periode tussen 1914 en 1945 vormde een zware tijd voor de posterijen. De twee wereldoorlogen brachten grote hindernissen en problemen in de personele bezetting met zich mee. Ook tijdens het interbe… Geschiedenis, 29-09-2016

Pesten: Een lange geschiedenis en een recente bewustwording

Treiteren, pesten en het uitsluiten van groepsgenoten kent diepe wortels in de menselijke geschiedenis. Nieuw is echter de grote aandacht die er sinds het einde van de twintigste eeuw is gekomen voor… Geschiedenis, 27-09-2016