Ddek » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

De toekenning en ontwikkeling van de postcode door de PTT

Toen aan het einde van de jaren zeventig de postcode geïntroduceerd werd in Nederland, was er achter de schermen bij de PTT veel denkwerk verricht om de postcodes op een logische en efficiënte wijze t…

Pesten: Een lange geschiedenis en een recente bewustwording

Treiteren, pesten en het uitsluiten van groepsgenoten kent diepe wortels in de menselijke geschiedenis. Nieuw is echter de grote aandacht die er sinds het einde van de twintigste eeuw is gekomen voor…

Pestaanpak van Dan Olweus om het pesten te bestrijden (OBPP)

Vanaf de jaren zeventig zette de Scandinavische geleerde Dan Olweus zich in voor een onderzoek naar de vraag hoe pestgedrag effectief kan worden tegengegaan. Het resulteerde in een pestaanpak, die als…

Bevalling en geboorte vroeger bij de Germanen

Weinig is bekend over het verloop van een bevalling bij de Germanen, volken die voornamelijk in Scandinavië en het huidige Duitsland en Nederland woonden. Wel staat vast dat zij tal van magische midde…

De post in de tijd van de Romeinen

Het eerste en zeer prille begin van de Nederlandse postgeschiedenis ligt in de tijd van de Romeinen. De lage landen stelden in deze tijd in politiek en intellectueel opzicht weliswaar nog weinig voor,…

De Statenvertaler Jacobus Rolandus

Jacobus Rolandus was een van de drie vertalers van het Nieuwe Testament van de Statenvertaling. Vanaf 1627 of 1628 werkte hij tot zijn sterven in 1632 voor dit vertaalproject. Zijn notities en proefve…

Hoeveel auteurs schreven de Ilias en de Odyssee?

In de achtste eeuw voor Christus werden twee epen of lange heldendichten op schrift gesteld. Dit waren de zogenaamde Ilias en de Odyssee. Beide geschriften werden traditioneel toegeschreven aan één br…

Nederlandse postgeschiedenis: Post in de middeleeuwen

Door het verval van het Romeinse rijk viel het hechte postnetwerk ervan uiteen. Waar de Romeinen met hun cursus publicus nog een strakke organisatie hadden om brieven systematisch en snel door een gro…

Nederlandse postgeschiedenis: Post in de vroegmoderne tijd

Sinds de middeleeuwen werd het postvervoer in de Nederlanden vooral door de steden afzonderlijk geregeld. In de vroegmoderne tijd werd geleidelijk aan de stap gezet richting het centraal organiseren v…

Nederlandse postgeschiedenis: Post in de negentiende eeuw

De negentiende eeuw was de tijd waarin de posterijen tot grote bloei kwamen. De Nederlandse bevolking ging meer consumeren en daarbij hoorde onder meer het gebruik maken van de postdiensten. De Nederl…