Ddek » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Pesten: Een lange geschiedenis en een recente bewustwording

Treiteren, pesten en het uitsluiten van groepsgenoten kent diepe wortels in de menselijke geschiedenis. Nieuw is echter de grote aandacht die er sinds het einde van de twintigste eeuw is gekomen voor…

Hoeveel auteurs schreven de Ilias en de Odyssee?

In de achtste eeuw voor Christus werden twee epen of lange heldendichten op schrift gesteld. Dit waren de zogenaamde Ilias en de Odyssee. Beide geschriften werden traditioneel toegeschreven aan één br…

De toekenning en ontwikkeling van de postcode door de PTT

Toen aan het einde van de jaren zeventig de postcode geïntroduceerd werd in Nederland, was er achter de schermen bij de PTT veel denkwerk verricht om de postcodes op een logische en efficiënte wijze t…

Geboorte en bevalling vroeger bij de Oude Grieken

Wie in het oude Griekenland een kind ter wereld moest brengen, wist dat de komst van het nieuwe leven met de dood gepaard kon gaan. De risico's voor zowel de kinderen als hun moeders waren namelijk er…

Pure psychologie? Waarom we een boete zo vervelend vinden

Wanneer je wegens een verkeersovertreding op de bon geslingerd wordt, bekruipt je een gevoel van frustratie. Het was immers niet nodig geweest en je had het kunnen voorkomen. Je rekent uit hoeveel je…

Bevalling en geboorte vroeger bij de Romeinen

Romeinse dames trouwden vaak al in hun tienerjaren. Ook waren ze al heel jong zwanger. Hun bevalling werd daarmee nog riskanter dan deze al in de oudheid was. Vele vrouwen stierven dan ook al voor hun…

De post in de tijd van de Romeinen

Het eerste en zeer prille begin van de Nederlandse postgeschiedenis ligt in de tijd van de Romeinen. De lage landen stelden in deze tijd in politiek en intellectueel opzicht weliswaar nog weinig voor,…

Nederlandse postgeschiedenis: Post tijdens de wereldoorlogen

De periode tussen 1914 en 1945 vormde een zware tijd voor de posterijen. De twee wereldoorlogen brachten grote hindernissen en problemen in de personele bezetting met zich mee. Ook tijdens het interbe…

Pestaanpak van Dan Olweus om het pesten te bestrijden (OBPP)

Vanaf de jaren zeventig zette de Scandinavische geleerde Dan Olweus zich in voor een onderzoek naar de vraag hoe pestgedrag effectief kan worden tegengegaan. Het resulteerde in een pestaanpak, die als…

Nederlandse postgeschiedenis: Post in de middeleeuwen

Door het verval van het Romeinse rijk viel het hechte postnetwerk ervan uiteen. Waar de Romeinen met hun cursus publicus nog een strakke organisatie hadden om brieven systematisch en snel door een gro…